Lokalno veselje za globalno srečo!

ART trgovinica

  • Eko knjiga - odgovorne knjigice
  • Tashka - torbica z zgodbo
  • Izdelki domačih ustvarjalk

Plinko

Cena: 10,00 €
Zgodbica o Plinku prikazuje, kako tesno smo ljudje povezani z zemeljskim plinom - energentom, ki res prihaja od daleč, pa vendar sega domala že v vsako slovensko vas. Predstavlja nam čistejši vir energije, brez katere pa ljudje danes sploh ne moremo živeti oziroma bi bilo naše življenje brez nje daleč od kakovostnega. Zgodbica se začne s Plinkovim rojstvom in nas popelje po njegovi poti, ki se lahko konča tako v ognjenem plamenu pod kuhalno posodo kot v tovarni pa celo v avtomobilu.
Spremni besedi: Mag. Janez Možina, Geoplin d.o.o. Ljubljana in Božena Bratuž, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije;

Hišek in Sonček

Cena: 10,00 €

Zgodbica z naslovom Hišek in Sonček izpostavlja pomen sončne energije, govori pa o Hišku, ki se seznani s poletjem kot letnim časom z veliko sončnimi dnevi. Hišek se pri tem zave ne le, da je iz sončne energije mogoče proizvesti električno energijo, ampak tudi, da je treba z energijo tudi preudarno ravnati. Zgodbica prikazuje, da je energija nekaj živega in da prihaja iz našega okolja.
Spremne besede:
  ROK LESJAK – direktor Gorenja Solar, MITJA PETKOVŠEK - telovadec in lastnik prve plusenergijske hiše v Sloveniji in DEJAN SAVIĆ - zastopnik za energetsko politiko za Greenpeace v Sloveniji;

Hišek in Elektromobil

Cena: 10,00 €

V zgodbici z naslovom Hišek in Elektromobil pa Hišek dobi novega sostanovalca – električni avto oziroma Elektromobil. Ta se polni iz električne vtičnice, zgodbica pa pojasnjuje njegovo delovanje na osnovi električne energije. Skozi knjigico se otroci seznanijo z možno alternativo v cestnem prometu.
Spremne besede:
DR. JANKO JAMNIK – direktor Kemijskega inštituta Ljubljana, ROK TERZIEV in KLAVDIJ MURN - lastnika portala Elektro-Vozila ter prof. dr. IGOR PAPIČ - Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani;

Hišek in Brihta

Cena: 10,00 €

V zgodbici z naslovom Hišek in Brihta Hišek prisluhne svojemu prijaznemu sosedu - Daljnovodu. Zgodbica pojasnjuje, kako in zakaj je stari Daljnovod obremenjen in kako ga lahko sodobni daljnovod - Brihta - pomaga razbremeniti. Skozi knjigico se otroci seznanijo s pametnim omrežjem.
Spremne besede:
MAG. UROŠ SALOBIR – Elektro-Slovenija d.o.o., MAG. MATJAŽ VODUŠEK - SODO d.o.o. in DR. MILOŠ PANTOŠ - Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani;

Bober Kasti in žabica Silva

Cena: 10,00 €

Še do nedavnega je v Sloveniji bober veljal za izumrlo vrsto, potem pa se je konec 90-ih let prejšnjega stoletja pojavil v porečju Krke. Bobri so izjemno pomembni graditelji, tudi prvi graditelji rečnih jezov, obenem pa so pomembni za obstoj drugih živalskih in rastlinskih vrst, saj s svojo dejavnostjo ustvarjajo in vzdržujejo mokrišča. Skozi rečno popotovanje (prav po reki Krki) zgodbica poveže prikupnega bobra Kastija – Kasti je izpeljanka iz bobrovega latinskega imena Castor fiber -, ki se veliko seli in upa, da bo naletel še na kakšnega bobra, ter živahno žabico Silvo – njeno latinsko ime je Silva Litholates Sylvaticas -, med drugim pa prikaže pomen varovanja rek in pitne vode nasploh.
Spremne besede: Anamarija Mulej - likovna pedagoginja, NLP Praktik, Coach in kreativni vodja družbe Eltec Petrol, Jerneja Pavček - urednica ekorubrike na portalu za starše, nosečnice in otroke Ringaraja.net, in Maja Car Marn - vodja krajevne knjižnice Dobrova (MKL − Knjižnica Prežihov Voranc);

Sokol Falko in učiteljica

Cena: 10,00 €

Zgodbica o sokolu Falku – njegovo ime izhaja iz strokovne besede Falco peregrinus - prikazuje dve okoljski resnici, pri čemer je izpostavljena tista, ki je povezana s človekovimi potrebami po energiji. V zgodbici, ki je umeščena v domači alpski svet, energija povzroči skrb učiteljici Majdi, da bo morala zaradi njenih visokih stroškov šola, ki jo vodi, zapreti svoja vrata, zato se Majda zazre v življenje sokola, ki je vezano tudi na lego in lokacijo njegovega bivališča. Druga okoljska resnica v zgodbici o sokolu pa je, da je tudi ta ptica na seznamu ogroženih vrst.
Spremni besedi: Anamarija Mulej - likovna pedagoginja, NLP Praktik, Coach in kreativni vodja družbe Eltec Petrol in dr. Damijan Denac - direktor Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije;

Hišek in Veter

Cena: 10,00 €

V slikanici z naslovom Hišek in Veter mali Lukec, ki biva v Hišku dobi od očeta v dar pisano vetrnico, kar v družinici vzbudi razmišljanje o vetrni energiji kot viru električne energije. Kmalu zatem v bližini Hiška in njegovih prijateljic hišk stoji razposajena vetrnica, ki dejansko služi temu namenu. Zgodbico je strokovno pregledal mag. Jure Leben s Sektorja za okolje in podnebne spremembe, ki je poleg predsednice društva Planet Zemlja Irene Mraz pripravil tudi spremno besedo.

Hišek in Zrak

Cena: 10,00 €

V slikanici z naslovom Hišek in Zrak Hišek načne pogovor s svojim prijateljem Zrakom, ki mu zaupa, da je sosedova hiška na prihajajočo zimo še prav posebej pripravljena – z vgrajeno toplotno črpalko. Zgodbica pojasnjuje, kako lahko izkoristimo toploto zraka za ogrevanje na okolju prijaznejši način.
Zgodbico je strokovno pregledal direktor podjetja Termo-tehnika Bogdan Kronovšek, ki je pripravil tudi spremno besedo, slednjo pa je prispevala tudi urednica revije Eko dežela Špela Dobnikar.

Hišek in Rečica

Cena: 10,00 €

V slikanici z naslovom Hišek in Rečica Hišek načne pogovor z novim sosedom Mlinom, ki je nadvse vesel, ker se vseskozi vrti. Pove mu tudi, da so nekdaj rečni mlini mleli žito za kruh, dandanes pa se moč rek bolj koristi za proizvodnjo električne energije. Zgodbica prikazuje naravno danost rek - hidroenergije. Zgodbico je strokovno pregledal predsednik Slovenskega E-Foruma Gorazd Marinček, ki je pripravil tudi spremno besedo, slednjo pa je prispeval tudi prof. dr. Andrej Kitanovski z ljubljanske Fakultete za strojništvo.

Hišek in Zemlja

Cena: 10,00 €

V slikanici z naslovom Hišek in Zemlja se Hišek spozna z Rastlinjakom, kjer se s pomočjo zemljine toplote ogrevajo sveži paradižniki. Tovrstno geotermalno energijo pa uporabljajo tudi Hiškovi sosedi predvsem za ogrevanje svojih bazenov. Zgodbico je strokovno pregledal direktor družbe Energija Plus Bojan Horvat, ki je poleg predsednice društva Sobivanje Nade Pavšer pripravil tudi spremno besedo.

Ekodetektivi v Himalaji

Cena: 10,00 €

Ajda dobi za 7. rojstni dan od dedka v dar lesene figurice – deklico Neli, fantiča Simona in Dr. Eka s podgano, gospo Bibo. A to niso navadne figurice, saj se v svojih sanjah Ajda z njimi prelevi v prave ekodetektive, ki jih pot odnese v daljno Himalajo. Pa vendar ta niti ni več tako zelo oddaljena, ko s pomočjo šerpe Ape enkrat spoznajo tudi njene okoljske izzive in uvidijo energetsko-okoljske rešitve, ki jih lahko za Himalajo uvedejo sami v svojem delu sveta. Kakšne rešitve nato udejanji Ajda s svojimi sošolci in prijatelji, pa v prvi slikanici o nadebudnih ekodetektivih … Besedilo je pregledal tudi pravi šerpa Dawa Steven, spremno misel pa je k njej zapisal predsednik društva Humanitas David Limon.

Ekodetektivi v Bangladešu

Cena: 10,00 €

Mali Ajdi nočne more ne pustijo spati in kaj kmalu se skupaj z ekodetektivi znajde v Bangladešu z deklico Li, ki pa se spopada s poplavljajočim riževim poljem. Ekodetektivi hitro seštejejo ena in ena ter ugotovijo, da Bangladeš poplavljajo vode iz himalajskih ledenikov, obenem pa najdejo nove rešitve, kako tamkajšnje okolje ohraniti – tudi na račun ukrepov učinkovite rabe energije v našem svetu. Spremno besedo je pripravil predsednik društva Humanitas David Limon, ekodetektive pa je upodobila Ajda Erznožnik.

Ris Links in varuh narave

Cena: 10,00 €

Zgodbica o risu Linksu – takšno ime nosi, ker je znanstveno ime evrazijskega risa Lynx lynx – prikazuje zadnjega risa na planetu, ki je zato tudi zelo osamljen, na svoji poti do zadnjega potočka v svoji bližini, pa se sprašuje, ali je vsak dan bolj vroče zaradi neštetih cest in cevovodov, ki ga obkrožajo in po katerih se premikajo vozila in energija. A dogajanje je postavljeno v leto 2050, ko Links naleti na še eno skorajda ogroženo vrsto – okoljevarstvenika ...
Spremne besede: Anamarija Mulej - likovna pedagoginja, NLP Praktik, Coach in kreativni vodja družbe Eltec Petrol, mag. Rok Vodnik - član uprave Petrola in Miha Krofel - biolog in raziskovalec risa v Sloveniji;

Netopirja in raziskovalka

Cena: 10,00 €

Netopirja Pipi in Bojan – Pipistrellus je znanstveno ime enega od rodov netopirjev, medtem ko albinski netopirček Bojan že nastopa v eni izmed otroških ekoknjig iste avtorice – iščeta dom za svojo pomladno-poletno nastanitev. Tega najdeta v podstrešju starega gradu, a kot od nikoder se nekega dne pojavijo v njuni bližini svetilke, ki pa povzročijo zmedo ne le v njunem bioritmu, ampak tudi v življenju žuželk. Še dobro, da imata mala netopirja na svoji strani neustrašno raziskovalko Leno, ki se za njuno dobro zoperstavi postavljalcem neustreznih svetilk ...
Spremne besede: Alenka Petrinjak - Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, doc. dr. Maja Zagmajster - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Miha Valentinčič - Petrol;

Volk Slavc in njegova družina

Cena: 10,00 €
Slikanica z naslovom Volk Slavc in njegova družinaprikazuje življenje volka Slavca, ki nosi ime resničnega volka, ki ga je pot iz Slovenije vodila v Avstrijo in nato v Italijo, kjer se je ob Gardskem jezeru ustalil s svojo volkuljo Julijo. Knjižni Slavc sicer doživi drugačen konec zgodbice, so pa vanjo vpleteni volkovi, ki so prav tako še pred kratkim zares bivali v slovenskih gozdovih.

Spremni besedi: dr. Miha Krofel – biolog in raziskovalec, Mateja Gruden – novinarka in ljubiteljica narave;

Vegetarijanski medvedek Bruno

Cena: 10,00 €
Vegetarijanski medvedek Bruno doživi na rojstni dan prav posebno doživetje – po tem, ko pade v veliko luknjo sredi gozda se znajde v človekovem vozilu, po dolgi vožnji pa v neznanem gozdu, ki postane njegov novi dom. Še sreča, da ima ob sebi prijateljico – čebelico Karmelino, ki smo jo prvič spoznali v Čebeljem plesu!

Spremni besedi: dr. Miha Krofel – biolog in raziskovalec, Mateja Gruden – novinarka in ljubiteljica narave;

Smetko sredi gozda

Cena: 10,00 €
Eko slikanica Smetko sredi gozda poleg živahne zgodbice o odsluženem pralnem stroju, ki nesrečno pristane med gozdnimi živalicami in se spoprijatelji z nadebudnim gadom Markom, odstira tudi pogled na velik okoljski problem – nastajanje divjih odlagališč v gozdovih. Vas zanima, kaj se zgodi s simpatičnim Smetkom?

Spremne besede: Tamara Horvat - Saubermacher Slovenija, mag. Gregor Cerar - nacionalni koordinator programa Ekošola, prof. dr. Wolfgang Haber - münchenska univerza za tehnologijo in Petra Matos - predsednica društva Ekologi brez meja;

EKOVRTEC

Cena: 10,00 €
Le kako izgleda sončno jutro v Vrtcu Brežice? In kako je doživeti zasajanje drevesa v Vrtcu Krško? Kako pa otroci v ljubljanskima vrtcema Viški Gaj in Otona Župančiča izdelajo ekoigračke in ekoknjige in le kako praznujejo rojstne dneve v Vrtcu Mavrica Vojnik? Vse to prikazuje ekoknjiga EKOVRTEC, ki je izšla pri Eko knjigi ob zaključku natečaja EKO BERI, ki ga je organiziralo društvo Planet Zemlja, omenjeni vrtci pa so tudi zmagovalci omenjenega natečaja.

Čarovniška knjiga 1 ali kako je izginilo jezero

Cena: 10,00 €
Sara, Lara in Tara, tri najstniške sestre s čarovniškimi močmi, ki jih uporabljajo zgolj v dobre namene, se pripravljajo na zimski festival. Na njem želijo nastopiti s pravo čarovniško drsalno točko, še posebej pa si z njo želi narediti vtis na svojo simpatijo zaljubljena Tara. Ker najstniške čarovnice vadijo ponoči, si jezero, ki jim služi kot vadbišče, pričarajo kar pred hišni prag. Toda ta čarovnija ima svoje posledice, poleg tega poteze nadebudnih deklet ves čas spremlja zlobni Van Hlod …

Čarovniška knjiga 2 ali kako je izginila šola

Cena: 10,00 €
Hudobni Van Hlod preži na vsak korak najstniških čarovnic Sare, Lare in Tare, vendar mu jih nikakor ne uspe razkrinkati pred vaščani. Želi si, da bi jih izgnali, kot so to storili z mamo treh čarovnic, zato se nauči čarati. Z zlobnimi nameni izkoristi tudi Loreno, ki še vedno pogleduje za Tarinim Janom, in tako ustvari čarovniško moč, ki presega moč treh sester. Poleg tega s svojo hudobno čarovnijo povzroči, da izgine šola. Da bi jo pričarale nazaj, sestre potrebujejo pomoč vseh vaščanov …

Čarovniška knjiga 3 ali kako je izginila gora

Cena: 10,00 €
Vedno zadovoljna in ustrežljiva Sara ni več tako dobre volje, zato Lara in Tara skleneta, da jo bosta razveselili. Odčarata goro, po kateri dekleta vsak dan premagujejo klance na poti v šolo, to premagovanje pa je najtežje prav Sari. Toda zgodi se, da njuno vragolijo kot vselej zazna nečimrni Van Hlod. Ko Tara in Lara nenavadno izgineta, Sara in Jan sumita, da se nahajata v Van Hlodovi vili, zato se odpravita tja, da bi ju rešila …

Eko pravljica

Cena: 10,00 €
Veter, zemlja, ogenj in voda. Ne le naravni elementi, ampak tudi naravni energenti. Veter, s katerim se bori mlada pikapolonica Metka, neumorno kaže svojo moč. Prav tako geotermalna energija oziroma topla voda v toplicah, kamor se nameni naša stara znanka – žabica Vanja. Pa ogenj, ki skorajda vzame življenje pojočemu murnu Jožetu, a ga na srečo reši človek. Voda pa še vedno razveseljuje in hrabri prav tako enega naših starih znancev - deževnika Martina. Eko pravljica prepleta štiri zgodbice o štirih junakih in štirih energentih.

Spremne besede: Dušan Plut, Filozofska fakulteta UL, Irena Mraz, Planet Zemlja, Jurij 

Boe z otokov

Cena: 10,00 €
Boe je deček, ki ga nočno neurje, ki povzroči tudi dvig morske gladine, odnese z otoka, kjer biva z družino. Na srečo pristane na drugem otoku, ki pa je močno oddaljen od domačega in vrnitev se zdi skoraj nemogoča. Dokler na Boetovem novem otoku oziroma kar konkretno na njegovi kočici zaradi divjega vremena ne pristane tudi avanturistični letalec Peter. Fanta skušata nato s skupnimi močmi zopet usposobiti Petrovo letalo in poleteti nazaj do Boetove družine … Knjiga je namenjena mladim bralcem od 7. leta dalje, poleg pustolovske zgodbe pa opozarja tudi na hud okoljski problem – dvig morske gladine.

Spremne besede: prof. Jacqueline McGlade, direktorica Evropske agencije za okolje, Medeja Lončar, direktorica Siemensa Slovenija, mag. Anton Rop, podpredsednik Evropske investicijske banke;

Žabica Vanja je hotela postati miss barja

Cena: 10,00 €
Glavna tema zgodbice je hujšanje – tema, ki je blizu večini predstavnic ženskega spola. Osrednji lik je žabica Vanja, ki se lepega dne odloči, da se bo potegovala za naziv miss barja. Toda najprej mora shujšati, začne pa s športanjem, ki ji ni prav nič blizu, in z dieto, ki ji je sploh tuja. Na svoji poti do vitke linije Vanja spozna nove prijatelje in predvsem – sebe.

Spremne besede: Vida Petrovčič, Bernarda Marovt, Živa Vadnov in Ajda Sitar;

Drugačna zgodba o hrastu

Cena: 10,00 €
Zgodbica govori o zelo drugačnem hrastu Stanislavu, kateremu človekov poseg "vzame" starše, nato pa se človek loti tudi njega. Toda Stanislav se ne da ... Komičen vložek v sicer resni mladinski zgodbi je albinski netopir Bojan, ki se ne zna niti "ustrezno" hraniti.

Uvodna beseda: Tanja Fajon - evropska poslanka

Spremne besede: Irena Cerar, National Geographic Junior, Dejan Savić, Greenpeace, Janez Potočnik, Evropska komisija;

Črt in Lena

Cena: 10,00 €
Topla pripoved govori o deklici Leni in pasjem mladičku Črtu, ki ga prejme kot božično darilo. Žal to "božično darilo" zaradi nesoglasij med staršema ne zdrži dolgo, ohranjeno je le v Leninem spominu.

Spremne besede: Tamara Vonta in Damjana Golavšček;

A Different Oak Story

Cena: 10,00 €
Zgodbica govori o zelo drugačnem hrastu Stanislavu, kateremu človekov poseg "vzame" starše, nato pa se človek loti tudi njega. Toda Stanislav se ne da ... Komičen vložek v sicer resni mladinski zgodbi je albinski netopir Bojan, ki se ne zna niti "ustrezno" hraniti. Knjiga je v angleškem jeziku.

Uvodna beseda: Tanja Fajon - evropska poslanka

Spremne besede: Irena Cerar, National Geographic Junior, Dejan Savić, Greenpeace, Janez Potočnik, Evropska komisija;

Čebelji ples

Cena: 10,00 €
Prikupna zgodbica z resnim sporočilom prikazuje življenje čebelic in njihov pomen za okolje in človeka, hkrati pa opozarja na resnost težav, ki jih težijo. Glavna lika sta čebelici Karmelina in Manja, ki obenem potrjujeta pomembnost prijateljskih vezi.

Spremne besede: Boštjan Noč, Čebelarska zveza Slovenije, Janez Gregori (čebelar in biolog), Vlado Kreslin;

Lunca in sonček

Cena: 10,00 €
Kaj se zgodi, ko Lunca vidi, kako zelo je Zemlja vesela Sončka, ko pa je sama bdela nad njo celo noč? Neizmerno užaljena lahko postane! In kaj se lahko zgodi, če se zaradi užaljenosti odloči, da ne bo več bdela nad Zemljo vsakič, ko se Sonček poslovi? Nič dobrega, zato je pomembno, da se vsi trije zelo dobro razumejo ...

Spremna beseda: Doc. dr. Andreja Gomboc, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;

Gogijev rojstni dan in špargljeva zabava

Cena: 10,00 €
Nekega jutra Gogija vrže iz postelje prepevanje njegovih prijateljev, ki so mu prišli voščit za rojstni dan. A Gogi je na svoj praznik pozabil in ker mu je nerodno, da prijateljem nima kaj ponuditi - v hladilniku najde le čisto rjav bananin sok in košček plesnivega sira -, jih malce neprijazno spodi. Ker mu je seveda žal, da jim je pred nosom zaloputnil vrata, jim želi pripraviti prav posebno zabavo. Na srečo mu na pomoč priskočita sraka Marta in kača Mia, ki mu pomagata najti najokusnejše šparglje in pripraviti najboljšo špargljevo zabavo, zaradi katere bodo prijatelji pozabili na loputanje vrat ...

Spremni besedi: Jerneja Pavček - portal Ringaraja in Tjaša Jazbinšek - portal Lifestyle Natural

Gogi in melonin sok

Cena: 10,00 €
Gogija tokrat vrže iz postelje nočna mora, v kateri ga je zopet preganjala ogromna melona. Ko odpre hladilnik, se pred njim pojavi še ena, popolnoma gnila melonica, ki pa mu jo je pred nekaj dnevi prinesel prijatelj Pepi. Pepi mu je takrat zaskrbljeno povedal, da je sraka Marta hudo zbolela, a ga Gogi ni kaj dosti poslušal, ker mu je bil pomemben le njegov ribolov tistega dne. A ko Gogi obišče Pepija, ugotovi, da bi moral prijatelja bolj poslušati, saj je sedaj njegov najboljši prijatelj še bolj zaskrbljen za Marto pa tudi malce jezen na prijatelja. Tako mu Gogi pomaga pripraviti najbolj osvežujoč melonin sok, ki si ga je zaželela bolna Marta, da bo ta vendarle ozdravela ...

Spremni besedi: Jerneja Pavček - portal Ringaraja in Tjaša Jazbinšek - portal Lifestyle Natural

Jezni močerad Silvo

Cena: 10,00 €
Silvo je godrnjav in len močerad, ki velja za najbolj jezno bitje v gozdu. In ko se nekega dne v sicer mirni gozd vrne prevzetni lisjak Lisec, kateremu gre prav vsako bitje, ki mu prekriža pot, na živce, je prav jezni Silvo tisti, na katerega se obrne vrabec Mare, da bi se postavil Liscu po robu ...

Spremna beseda: Tomaž Dintinjana, Okoljski center;

Papiga št. 1

Cena: 10,00 €
Zgodbica o čudoviti ari, Roziju, prikazuje, kako pusto je lahko ptičje življenje v kletki - kljub vsej pernati lepoti, živahnim in pomalo nagajivim obiskom aleksandrov Raja, Jojota in Bobota ter vrabčka Mareta in sploh ob izginotju prijetnih sanj o ... papigi številka ena. Slikanico odlikujejo tople, a hkrati zelo pisane ilustracije.

Spremna beseda: Romana Sladič - predsednica Društva za zaščito živali Kranj;

Jens in Julija ali alpska zgodba

Cena: 10,00 €
Jens in Julija sta gamsa, ki prihajata iz ne le povsem različnih, ampak celo neprijateljskih družin, ki se že dolgo borita za zadnji izvir vode v skupnem alpskem svetu. Naključje pa želi, da se mlad par zaljubi. Romantična gamsja zgodba z razburljivimi vložki sicer prikazuje podnebne spremembe v Alpah.

Uvodna beseda: mag. Mojca Kleva - evropska poslanka

Spremne besede: dr. Danilo Türk - predsednik republike, prof. Michael Braungart - avtor koncepta Od zibke do zibke, Claudia Pfister - vodja programa dynAlp-climate, Marjeta Keršič Svetel - podpredsednica organizacije CIPRA Slovenija;

Jens and Julia - An Alpine Story

Cena: 10,00 €
Jens in Julija sta gamsa, ki prihajata iz ne le povsem različnih, ampak celo neprijateljskih družin, ki se že dolgo borita za zadnji izvir vode v skupnem alpskem svetu. Naključje pa želi, da se mlad par zaljubi. Romantična gamsja zgodba z razburljivimi vložki sicer prikazuje podnebne spremembe v Alpah. Knjiga je v angleškem jeziku.

Uvodna beseda: mag. Mojca Kleva - evropska poslanka

Spremne besede: dr. Danilo Türk - predsednik republike, prof. Michael Braungart - avtor koncepta Od zibke do zibke, Claudia Pfister - vodja programa dynAlp-climate, Marjeta Keršič Svetel - podpredsednica organizacije CIPRA Slovenija;

Organko

Cena: 10,00 €
Zgodbica o Organku prikazuje, kako lahko poskrbimo za organske odpadke in zakaj je pomembno ustrezno ravnanje z njimi. Ogrizek, Olupek, Čajni pobalini in drugi simpatični liki mladim bralcem in njihovim staršem prikažejo tudi, kaj je to fermentiranje in kako nastanejo koristni odpadki. Slikanica je izšla v zbirki Modri odpadki.

Spremne besede: Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, Valerija Hozjan Kovač, urednica Energije doma in bibliotekarka Maja Car Marn;

PI - zadnji polarni medvedek

Cena: 10,00 €
Zgodbica govori o polarnem medvedku, ki skupaj s prijateljem Pingom obtiči na odlomljeni ledeni plošči, ki ju popelje daleč na odprto morje. Zbegana dvojica ima na nepredvidenem popotovanju zelo zanimive dogodivščine in srečanja, med drugim spoznata tudi človeka - v vseh njegovih pojavnostih.

Spremne besede: Romana Jordan Cizelj, Evropski parlament, Yvo de Boer (bivši podnebni pogajalec pri ZN), Connie Hadegaard, Evropska komisija;

PI, The Last Polar Bear

Cena: 10,00 €
Zgodbica govori o polarnem medvedku, ki skupaj s prijateljem Pingom obtiči na odlomljeni ledeni plošči, ki ju popelje daleč na odprto morje. Zbegana dvojica ima na nepredvidenem popotovanju zelo zanimive dogodivščine in srečanja, med drugim spoznata tudi človeka - v vseh njegovih pojavnostih. Knjiga je v angleškem jeziku.

Spremne besede: Romana Jordan Cizelj, Evropski parlament, Yvo de Boer (bivši podnebni pogajalec pri ZN), Connie Hadegaard, Evropska komisija;

Nosorog Jani je hotel leteti

Cena: 8,00 €
Niste še nikoli slišali, da bi nosorogi letali po zraku? Zagotovo ne letajo, dejansko pa si je to želel početi nosorog Jani. Namreč, želel je biti podoben samorogu. A med nosorogom in samorogom je velikanska razlika. Nosorogi pač ne morejo skakati, še manj pa letati. In to kruto resnico je Jani izkusil na svojem hrbtu v obliki podpludb in odrgnin. Na koncu je le spoznal, da bo ostal kar nosorog.
Zgodba daje vsem otrokom poduk, da dobro ostati tak, kakršen si. Ni vse v tem, da si lep, pomembno je, kar nosiš v sebi. Knjiga je izšla pri založbi Debora.

Ob nakupu knjigic Nosorog Jani je hotel leteti in Poredni veveriček Danček prejmete darilo – knjigico Vigo išče dom!

Vigo išče dom

Cena: 8,00 €
Življenjska zgodba izgubljenega psička Viga, ki je nazadnje le našel ne samo toplo zatočišče ampak svoj pravi dom, o katerem je sanjal. Prisrčna zgodba bo zagotovo potrkala na srce marsikaterega mladega bralca in odprla vrata prenekateremu zavrženemu kužku. Knjiga je izšla pri založbi Debora.

Spremne besede: Nina Osenar, Damjana Golavšček in Saška Lendero;

Poredni veveriček Danček

Cena: 8,00 €
Zgodbica pripoveduje o otroštvu veverička Dančka. Kot vsem živalskim junakom svojih knjižnih del avtorica tudi veveričku pripisuje človeške lastnosti in dejanja. Tako je med drugim jezikav, poreden, nagajiv, len, zdolgočasen, poleg tega pa se ima še za največjega frajerja ne samo v šoli, ampak pod soncem. Pravi superjunak je. Knjiga je izšla pri založbi Debora.

Ob nakupu knjigic Nosorog Jani je hotel leteti in Poredni veveriček Danček prejmete darilo – knjigico Vigo išče dom!

Girls` Lives in Letters - Emma and Samira

Cena: 15,00 €
Knjiga o dveh dekletih, ki prihajata iz povsem različnih svetov, a vendarle živita na istem planetu, je rezultat sinergičnega dela njenih ustvarjalcev – ilustratorke Marte Bartolj in oblikovalca Romana Peklaja ter moje malenkosti. S podrobnostmi, kot so bodeča žica in golob kot varuh, smo skušali vdahniti romanu tisto, kar mu pritiče – ne le zgodbi dveh deklet, ampak pravo “knjižno dušo”. Knjiga je v angleškem jeziku.

Spremna beseda: Igor Ilić, Thomson Reuters

Pisma dveh deklet - Ema in Samira

Cena: 15,00 €
Knjiga o dveh dekletih, ki prihajata iz povsem različnih svetov, a vendarle živita na istem planetu, je rezultat sinergičnega dela njenih ustvarjalcev – ilustratorke Marte Bartolj in oblikovalca Romana Peklaja ter moje malenkosti. S podrobnostmi, kot so bodeča žica in golob kot varuh, smo skušali vdahniti romanu tisto, kar mu pritiče – ne le zgodbi dveh deklet, ampak pravo “knjižno dušo”.

Spremna beseda: Igor Ilić, Thomson Reuters

Od Londona do Černobila

Cena: 15,00 €
V svoji drugi reportažni knjigi se avtorica posveča krajem od Londona, prestolnice kraljevine, ki domuje na zgodovinsko verjetno najpomembnejšem otoku na svetu, do ukrajinskega Černobila, ki je bil v osemdesetih še živahno, hitro razvijajoče se mesto, danes pa s sosednjim Pripjatom veljata za mesto duhov. Tako kot v prvi skuša tudi v tej reportažni knjigi prikazati znatne razlike med državami, ki pa pravzaprav niti ne ležijo tako daleč narazen ...

Dobiček od prodaje je tudi tokrat namenjen društvu Humanitas, ki med drugim skrbi za šolanje afriških otrok.

Pobarvanka Modri svet

Cena: 8,00 €

Pobarvanka, ki je nastala v okviru projekta Modri svet, isto ime pa nosi tudi knjižna zbirka Energije doma, povezuje ogrožene živalske vrste in človekov odnos do energije in okolja. Z nauki, ki jih nosijo zgodbice o sokolu Falku, bobru Kastiju, risu Linksu in o netopirjih Bojanu in Pipiju, nakazujemo nujnost spremembe našega ravnanja z energijo in vodo. Naša raba teh dobrin mora postati kar se da smotrna in nasploh bolj učinkovita. To pa poudarjajo tudi nadobudni ekodetektivi, ki so pred kratkim s svojima prvima dvema slikanicama prav tako izšli pri Energiji doma.
Zapomniti si velja: vsak drobec v mozaiku zares modrega sveta šteje!

Od Samsa do Bakuja

Cena: 15,00 €
Med danimi knjigami je to edina knjiga tudi za odrasle, gre pa za Alenkin reportažni prvenec, ki vključuje šestnajst reportaž od danskega otoka Samso, ki velja za zeleni biser Severa, do naftnega Bakuja ob Kaspijskem jezeru. Knjiga navdihuje nad novostmi, ki jih prav vsak kraj ponuja, in spodbuja k uživanju tudi zgolj na poslovnih poteh.

Dobiček od prodaje je namenjen društvu Humanitas, ki med drugim skrbi za šolanje afriških otrok.

Hišek in Energija

Cena: 10,00 €
Knjižni strip z naslovom Hišek in Energija, s katerim Energija doma zaokrožuje knjižno zbirko o Hišku, sestavlja osem poglavij, od katerih vsako predstavlja posamezen vir energije, prav vsi pa so Hiškovi dobri prijatelji - Sonček, Zemlja, Zrak, Veter in Rečica -, medtem ko njegov prijatelj Elektromobil predstavlja alternativo v prometu. Osrednji del knjižnega stripa, ki ga lahko sicer malčki tudi sami pobarvajo, je edini obarvan del knjigice, saj predstavlja Hiškovo srečanje s čisto najboljšo prijateljico – Energijo.
Spremna beseda: Katja Krasko Štebljaj, vodja Službe za odnose z javnostmi družbe ELES, d. o. o.

Metka v Gvineji Bissau

Cena: 15,00 €
Zgodbica o Metki v Gvineji Bissau govori o radovedni deklici, ki se dan pred začetkom šole z mamico »sprehaja« po globusu, njen prstek pa obtiči na mali afriški državi Gvineji Bissau in misel na to deželo in njenih ljudeh Metko pospremi v njen spanec. V Deželi sanj, kot jo imenuje, bodoča prvošolka spozna veliko otrok, od dečka Jaca in njegove opice Fani, s katerima okusi enkratne afriške sadeže, deklice Lucie, ki ji na enem od Gvinejinih otokov pokaže, kako si tam čistijo zobke, in male Sombe, s katero se popelje na njihovih “toka toka” avtobusih, nato pa zavrti v veselem zvoku afriških glasbil, pa do bratcev Domingosa in Izaquea, ki jo po otroško zagodeta mestnemu taksistu.
Priprava in izid slikanice je del projekta Toka Toka Žani, ki bo že letos tekel v več smereh, ključno pa je, da bodo sodelujoči prispevali k izboljšanju šolanja in izobraževanja otrok v Gvineji Bissau.Celoten izkupiček od prodaje slikanice bo tako namenjen projektu Toka Toka Žani.